Kundlogin:
E-Post
Lösenord

Garantier

Produktgarantier

Vår målsättning är att varje verktyg som lämnar tillverkningen ska vara i perfekt skick. Trots det kan det ibland uppstå material- eller tillverkningsfel som upptäcks först efter en tids användning. Som en extra trygghet ingår därför Verktygsgrossens garanti vid köpet. Garantin ger rätt till kostnadsfri reparation eller ersättning med en ny produkt ur det aktuella sortimentet.
 
Vi är stolta över den höga tillförlitligheten hos våra produkter, från enkla handverktyg till avancerade specialverktyg för professionellt bruk. Som en tillförlitlig leverantör lämnar vi även en fullständig garanti som omfattar material- och tillverkningsfel på produkterna. Ett verktyg från Verktygsgrossen är avsett att hålla under många år, därför gäller garantin även om du saknar inköpskvitto, det räcker att vi kan hitta din beställning hos oss via namn, email, telefon. Att handla verktyg från VerktygsGrossen är en trygg affär, även långt efter köptillfället. Garantin är alltid personlig, gäller endast för den som har köpt produkten.
 
Förutsättningar för VerktyugsGrossens garanti är att:

Garantilängd

Längden på garantin varier beroende på varumärket. T.ex:

Med livstidsgaranti menas produktens livstid som varar så länge den tillverkas. Förutom våra garantier har du som vår kund även den lagstadgade reklamationsrätten. VerktygsGrossen följer konsumentköplagen.

Villkor för VerktygsGrossens garanti

Om inget annat anges gäller garantin alla verktyg under normala användningsförhållanden, och ger rätt till reparation eller ny produkt ur aktuellt sortiment.
 
Undantag:
 

Hantering av garantiärenden

Om du råkar ut för en produkt med tillverknings- eller materialfel, anmäll det till oss via email, bifiga gärna bild, beskrivning och ordernr eller andra uppgifter som vi kan använda för att hitat din order. Innan ett felaktigt produkt ersätts bedöms det enligt ovanstående förutsättningar och villkor. Tillämpning av garantin innebär ingen rätt, utöver ovanstående, till skadeersättning av något slag.